Over ’t Kelderke

 

’t Kelderke vzw helpt graag alle mensen uit Groot-Waregem, die het even moeilijk hebben, door het verstrekken van kruidenierswaren, in een discreet kader.

Vanuit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) ontvangt België middelen van de Europese Unie om voedselhulp en/of materiële bijstand te bieden aan kansarmen.
Met de steun van dit Fonds bevoorraadt de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks OCMW’s en verenigingen – in samenwerking met de voedselbanken van het land – met producten die gratis verdeeld worden aan de meest behoeftigen in gans België.
De FEAD voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen. Dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.

De bestuurders en een team van vrijwilligers zetten zich in om vzw ’t Kelderke optimaal te organiseren volgens de geldende regelgeving.
Dit met steun van alle serviceclubs uit Groot-Waregem, diverse non-profitorganisaties, Stad en Welzijnshuis (OCMW) Waregem.

Hoe het allemaal begon

Toen Waregemnaar Jean Faveere zijn dochters naar de Carmelschool in Waregem stuurde, ontmoette hij lerares Jeannette Destoop. Hij merkt haar inzet op, om minder bedeelde kinderen met kleding te helpen.

Vanuit zijn lidmaatschap bij de Lions Club Waregem kwam al snel het voorstel om Jeannette financieel te ondersteunen, en haalde Jean ook andere serviceclubs over om hierin te participeren. 
Vrij snel waren alle serviceclubs in Waregem hiervan op de hoogte en werden de schouders van alle clubs definitief onder Jeannette’s project gestoken en in samenspraak met en via het OCMW werden nu ook de nationale en Europese voedselbanken bereikt.

Bij het op zoek gaan naar een geschikte locatie kwam een kelderverdiep onder een pand in het Kwaestraatje in het vizier, de besprekingen om dit te huren sprongen echter af. Maar de naam van wat later het Waregemse voedselverdeelpunt, en op vandaag de sociale kruidenier zou worden, was geboren: ’t Kelderke.

Kort daarop werd in 2007 in de Noorderlaan een voormalige en achterliggende garage in gebruik genomen. WerkPlus werd aangesproken om de ruimte te poetsen. De basis was gelegd, de voedselbank van Kortrijk werd ingeschakeld en een bezoek aan De Vaart (gelijkaardig project in Kortrijk) heeft geholpen bij de opstart van de eerste voedselbedelingen.

Mede door deze eerste samenwerking ontstond er een fijne band, die nog extra aangescherpt werd nav. de verhuis naar onze huidige locatie, waarbij we terug op hun ervaring en steun konden rekenen. 

Vervolgens drong zich in 2016 een verhuis op waarbij Stad Waregem een loods ter beschikking stelde op de gerenoveerde bedrijfssite Transvaal, Windhoek 10. 
Zo ook is het huidige gloednieuwe gebouw ons ter beschikking gesteld door Stad Waregem, Windhoek 15, schuin tegenover de oude lokatie.
Dit gebouw werd officieel in gebruik genomen in oktober 2021. Het moderne pand voldoet aan alle eigentijdse eisen en technieken, een kruidenier, haar klanten en vrijwilligers waardig.

“Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden” Aristoteles