Over ’t Kelderke

 

’t Kelderke vzw helpt graag alle mensen uit Groot-Waregem, die het even moeilijk hebben, door het verstrekken van kruidenierswaren, in een discreet kader.

“Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.
 
Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Via het ESF+ fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.
 
De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen, Alimen’T en de Restos du Coeur.
De ESF+ voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen, dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.”
 
De bestuurders en een team van vrijwilligers zetten zich in om vzw ’t Kelderke optimaal te organiseren volgens de geldende regelgeving.
Dit met steun van alle serviceclubs uit Groot-Waregem, diverse non-profitorganisaties, ESF+, Stad en Welzijnshuis (OCMW) Waregem en Foodact-W13.

Hoe het allemaal begon

Toen Waregemnaar Jean Faveere zijn dochters naar de Carmelschool in Waregem stuurde, ontmoette hij lerares Jeannette Destoop. Hij merkt haar inzet op, om minder bedeelde kinderen met kleding te helpen.

Vanuit zijn lidmaatschap bij de Lions Club Waregem kwam al snel het voorstel om Jeannette financieel te ondersteunen, en haalde Jean ook andere serviceclubs over om hierin te participeren. 
Vrij snel waren alle serviceclubs in Waregem hiervan op de hoogte en werden de schouders van alle clubs definitief onder Jeannette’s project gestoken en in samenspraak met en via het OCMW werden nu ook de nationale en Europese voedselbanken bereikt.

Bij het op zoek gaan naar een geschikte locatie kwam een kelderverdiep onder een pand in het Kwaestraatje in het vizier, de besprekingen om dit te huren sprongen echter af. Maar de naam van wat later het Waregemse voedselverdeelpunt, en op vandaag de sociale kruidenier zou worden, was geboren: ’t Kelderke.

Kort daarop werd in 2007 in de Noorderlaan een voormalige en achterliggende garage in gebruik genomen. WerkPlus werd aangesproken om de ruimte te poetsen. De basis was gelegd, de voedselbank van Kortrijk werd ingeschakeld en een bezoek aan De Vaart (gelijkaardig project in Kortrijk) heeft geholpen bij de opstart van de eerste voedselbedelingen.

Mede door deze eerste samenwerking ontstond er een fijne band, die nog extra aangescherpt werd nav. de verhuis naar onze huidige locatie, waarbij we terug op hun ervaring en steun konden rekenen. 

Vervolgens drong zich in 2016 een verhuis op waarbij Stad Waregem een loods ter beschikking stelde op de gerenoveerde bedrijfssite Transvaal, Windhoek 10. 
Zo ook is het huidige gloednieuwe gebouw ons ter beschikking gesteld door Stad Waregem, Windhoek 15, schuin tegenover de oude lokatie.
Dit gebouw werd officieel in gebruik genomen in oktober 2021. Het moderne pand voldoet aan alle eigentijdse eisen en technieken, een kruidenier, haar klanten en vrijwilligers waardig.

“Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden” Aristoteles